PROČ SE STÁT ČLENEM

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje (RAKHK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 301 z roku 1992, Zákonem České národní rady.

NAŠE PROJEKTY

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje (RAKHK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 301 z roku 1992, Zákonem České národní rady.

AKTUALITY

Pozvánka na Orlického sekáče
METODICKÉ PŘÍRUČKY PRO PŘÍMÉ PLATBY, AEKO, EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTV Í, NATURA 2000, DŽPZ, ANC a ZALESŇOVÁNÍ PRO ROK 2022
PŘÍJEM JEDNOTNÉ ŽÁDOSTI 2022 ZAHÁJEN
AKTUALIZACE PODMÍNEK PRO VYPLACENÍ ZÁLOHY NA DOTACE Z 10. KOLA PRV
Zaměstnávání Ukrajinců v pěti praktických otázkách a odpovědích

AKCE

26.04.2022 Počítačový seminář „Vygeneruj si svojí Jednotnou žádost“
22.03.2022 Kurz 1.stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin
16.03.2022 Webinář Nitrátová směrnice – Hospodaření s dusíkem v zemědělském podniku

OKRESNÍ KOMORY

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO KHK

Regionální informační středisko (RIS) Královéhradeckého kraje zajišťuje regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství, přenos všeobecných informací o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami a koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025. Informační středisko poskytuje a přenáší informace mezi státní správou a zemědělskými subjekty a dalšími podnikateli a iniciativami na venkově v regionu.

Regionální informační středisko poskytuje informace a konzultace všem zájemcům, bez ohledu na to, zda jsou členy některé nevládní organizace nebo odborného svazu. Středisko působí v každém okrese kraje, je snadno dostupné, pro zemědělce je často prvním místem, kam se obrací se svým problémem.

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK
Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Smart Emailing