PROČ SE STÁT ČLENEM

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje (RAKHK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 301 z roku 1992, Zákonem České národní rady.

NAŠE PROJEKTY

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje (RAKHK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 301 z roku 1992, Zákonem České národní rady.

AKTUALITY

Královéhradecké krajské dožínky 2022
Průběh žní 2022
NEJRYCHLEJŠÍ VOZIDLA NA SILNICI
Pozvánka na Orlického sekáče
METODICKÉ PŘÍRUČKY PRO PŘÍMÉ PLATBY, AEKO, EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTV Í, NATURA 2000, DŽPZ, ANC a ZALESŇOVÁNÍ PRO ROK 2022

AKCE

25.10.2022 Pravidla nových přímých plateb, environmentálních opatření a novinky v zemědělské legislativě
19.10.2022 Seminář Přechod zemědělského podniku na ekologické zemědělství
21.09.2022 Webinář „Pravidla přímých plateb a novinky v agroenvi opatřeních v nové Společné zemědělské politice“ – 3.termín webináře!

OKRESNÍ KOMORY

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO KHK

Regionální informační středisko (RIS) Královéhradeckého kraje zajišťuje regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství, přenos všeobecných informací o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami a koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025. Informační středisko poskytuje a přenáší informace mezi státní správou a zemědělskými subjekty a dalšími podnikateli a iniciativami na venkově v regionu.

Regionální informační středisko poskytuje informace a konzultace všem zájemcům, bez ohledu na to, zda jsou členy některé nevládní organizace nebo odborného svazu. Středisko působí v každém okrese kraje, je snadno dostupné, pro zemědělce je často prvním místem, kam se obrací se svým problémem.

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje

je Renomia a 5P Brand Production

Dalšími partnery Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje jsou:

Kompletní servis pojištění pro podnikatele i soukromé subjekty Ing. Petra Škopová