PROČ SE STÁT ČLENEM

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje (RAKHK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 301 z roku 1992, Zákonem České národní rady.

NAŠE PROJEKTY

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje (RAKHK) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 301 z roku 1992, Zákonem České národní rady.

AKTUALITY

AKCE

OKRESNÍ KOMORY

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO KHK

Regionální informační středisko (RIS) Královéhradeckého kraje zajišťuje regionální přenos informací zaměřený na podporu v zemědělství, přenos všeobecných informací o realizaci společné zemědělské politiky v souladu s regionálními prioritami a koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025. Informační středisko poskytuje a přenáší informace mezi státní správou a zemědělskými subjekty a dalšími podnikateli a iniciativami na venkově v regionu.

Regionální informační středisko poskytuje informace a konzultace všem zájemcům, bez ohledu na to, zda jsou členy některé nevládní organizace nebo odborného svazu. Středisko působí v každém okrese kraje, je snadno dostupné, pro zemědělce je často prvním místem, kam se obrací se svým problémem.

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
Logo_KHK_2023

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje

je Renomia a 5P Brand Production

Dalšími partnery Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje jsou:

Kompletní servis pojištění pro podnikatele i soukromé subjekty Ing. Petra Škopová