/
Okresní komora Rychnov nad Kněžnou

OKRESNÍ KOMORA RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Okresní agrární komora je strukturální a organizační součástí Agrární komory ČR. Zabezpečuje bezprostřední vztah ke členům komory.

Agrární komora České republiky je rozhodující nevládní agrární organizací, která sdružuje většinu právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Byla zřízena zákonem 301/92 Sb. k podpoře podnikatelských aktivit, prosazování a ochraně zájmů svých členů. Poskytuje poradenství a informační služby na celém území ČR v oblasti právní a legislativní, konzultační, poradenské a praktické přípravy na povolání, zahraničních vztahů a informatiky. Organizační složky tvoří 2 regionální, 12 krajských, 56 okresních agrárních komor a 32 členských společenstev. Více informací naleznete na www.akcr.cz

Členové komory mají právo volit a být voleni do orgánů komory, využívat služeb komory a účastnit se na tvorbě agrární politiky, prosazovat své názory a náměty.

 

Úzká spolupráce a informovanost mezi zemědělci, zpracovateli a širokou veřejností je, pokud chceme v naší zemi zachovat zemědělství pro potravinovou soběstačnost a bezpečnost, zcela nezbytná.

Doručovací adresa:

Tyršova 59
547 01 Náchod

Adresa sídla:

Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ 48172863

Schůzku je možné sjednat po telefonické domluvě.

 

Ing. Rita Pernicová

OKRESNÍ KOMORY

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing