/
Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje , se sídlem Třída SNP402/48, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70959811, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka L8900 (dále jen „RAKKHK“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: 
–    jméno a příjmení
–    název společnosti
–    IČO
–    e-mail 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání odborných informací z informačního střediska Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje a pozvánek na odborné akce. 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje, třída SNP 402/48, 500 03   Hradec Králové

4. Zpracování osobních údajů je prováděno RAKKHK, osobní údaje však pro RAKKHK mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

a.    TAH reklamní agentura s.r.o. coby poskytovatel software
b.    Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
–    vzít souhlas kdykoliv zpět,
–    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
–    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
–    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
–    na přenositelnost údajů,
–    podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing