Zprávy

ZPRÁVY

1. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O PODPORU INVESTIC z PRV 2023+:22.8. 8:00 hod. – 12.9.2023, 18:00 hod.

Obecné podmínky: https://eagri.cz/public/web/file/725648/Obecne_podminky_1._kolo_na_web.pdf Specifické podmínky: 33.73 – Investice do zemědělských podniků: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fszp23%2Frozvoj_venkova%2Fproj%2Fintervence%2Finvestice_zp%2F1685701458317.pdf 34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fszp23%2Frozvoj_venkova%2Fproj%2Fintervence%2Finvestice_zzp%2F1685701753014.pdf 49.75 – Zahájení činnosti

Zobrazit zprávu »

METODIKY PRO PŘÍMÉ PLATBY A DOTACE ZE II. PILÍŘE DOSTUPNÉ k 27.4.2023:

Metodika 2023 Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací: https://eagri.cz/public/web/file/722148/Metodika_AMR_2023.pdf Metodika 2023 Zalesňování zemědělské půdy: https://eagri.cz/public/web/file/722072/Metodika_ZZP_2023.pdf Metodika 2023 DŽPZ: https://eagri.cz/public/web/file/722203/Metodika_DZPZ_2023.pdf Metodika pro Leso-envi 2023+: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m10-agroenvironmentalne-klimaticke/metodika-aeko-2023.html Metodika

Zobrazit zprávu »

METODIKY PRO PŘÍMÉ PLATBY A DOTACE ZE II. PILÍŘE DOSTUPNÉ k 24.4.2023

Metodika 2023 Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací: https://eagri.cz/public/web/file/722148/Metodika_AMR_2023.pdf Metodika 2023 Zalesňování zemědělské půdy: https://eagri.cz/public/web/file/722072/Metodika_ZZP_2023.pdf Metodika 2023 DŽPZ: https://eagri.cz/public/web/file/722203/Metodika_DZPZ_2023.pdf Metodika pro Leso-envi 2023+: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m10-agroenvironmentalne-klimaticke/metodika-aeko-2023.html Metodika

Zobrazit zprávu »

METODIKY PRO PŘÍMÉ PLATBY A DOTACE ZE II. PILÍŘE DOSTUPNÉ K 13.4.2023:

Metodika 2023 Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací: https://eagri.cz/public/web/file/722148/Metodika_AMR_2023.pdf Metodika 2023 Zalesňování zemědělské půdy: https://eagri.cz/public/web/file/722072/Metodika_ZZP_2023.pdf Metodika 2023 DŽPZ: https://eagri.cz/public/web/file/722203/Metodika_DZPZ_2023.pdf Metodika pro Leso-envi 2023+: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m10-agroenvironmentalne-klimaticke/metodika-aeko-2023.html Metodika

Zobrazit zprávu »
Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing