Page 3

ZPRÁVY

AEKO – Integrovaná produkce

Žadatelé o dotace v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření podle nařízení vlády č. 80/2023 Sb. – podopatření Integrovaná produkce musí nově provádět každoročně odběry plodin a

Zobrazit zprávu »
Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing