/
Okresní komora Jičín

OKRESNÍ KOMORA JIČÍN

Je příspěvková nevládní agrární organizace, která sdružuje právnické a fyzické osoby z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství. Byla zřízena zákonem 301/92 Sb. k podpoře podnikatelských aktivit, prosazování a ochraně zájmů svých členů.

Zajišťuje poradenství a informační služby  v oblasti právní a legislativní, konzultační, poradenské a praktické přípravy na povolání, zahraničních vztahů a informatiky.

Organizuje vzdělávací činnost a spolupracuje s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání.

Podílí se na odborné přípravě k výkonu povolání a podporuje školská zařízení zřízená k tomu účelu.

Na základě souhlasu členů zabezpečuje propagaci, šíření informací o jejich činnosti.

 

Dělnická 363
506 01 Jičín – Valdické předměstí

Budova firmy CEREA a.s.

Návštěva po předchozí telefonické dohodě.

 

Ing. Hana Svatoňová

OKRESNÍ KOMORY

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing