/
Okresní komora Trutnov

OKRESNÍ KOMORA TRUTNOV

Okresní agrární komora Trutnov je nevládní zemědělská organizace sdružující zemědělské podnikatele, fyzické i právnické osoby a firmy spojené se zemědělstvím a hospodařící na území okresu Trutnov (není podmínkou). 

OAK Trutnov je členem Agrární komory ČR a zapojuje se do akcí a průzkumů organizovaných AK ČR.

Dále spolupracuje s Regionální agrární komorou Královéhradeckého kraje, kde se podílí na organizaci vzdělávacích a informačních akcí pro zemědělce a akcí pro nezemědělskou veřejnost. Například na organizaci Královéhradeckých krajských Dožínek, které podporují regionální potravináře, zemědělce a podnikatele napříč zaměřením nebo na soutěži Potravina a potravinář roku, která podporuje regionální potraviny a jejich výrobce.

Také se podílíme na přenosu informací v rámci Regionálního informačního střediska. 

 

  • Zájemce se stává členem na základě podané přihlášky a zaplacení zápisného.
  • Členský příspěvek je 18 Kč/ha, zájemci do výměry 55 ha paušální příspěvek 1000,- Kč podniky bez zemědělské půdy mají stanovené příspěvky na základě dosažených ročních příjmů.
  • OAK Trutnov poskytuje svým členům informační servis s aktuálními informacemi k dění v oboru jak z České republiky, tak z Evropské unie. Poskytujeme členům poradenství v otázkách k zemědělským platbám a legislativě. Zpracováváme za úplatu některé povinné doklady a evidence, jako jsou havarijní a pohotovostní plány, žádosti o investiční dotace z Programu rozvoje venkova, evidence o použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin nebo základní hodnocení rizika ekologické újmy.
    Poskytujeme poradenství k přechodu z konvenčního na ekologické zemědělství. 

Horská 5
541 01 Trutnov, Střední Předměstí

IČ 60913991

Provozní doba kanceláře:

  • pondělí – pátek 7:30 – 16:00 hodin

 

Ing. Marcela Jezberová

OKRESNÍ KOMORY

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing