Program na kalkulaci nákladů plodin AGROTEKIS – VÚZT

Program na kalkulaci nákladů plodin AGROTEKIS – VÚZT

AGROTEKIS je nástroj pro návrh intenzifikačních opatření, usnadňující modelování pěstitelských postupů a zhodnocení jejich ekonomické efektivity, ale i nástroj pro každodenní rozhodování při jejich volbě.

Jedná se o interaktivní dialogový program pro modelování a ekonomické hodnocení technologického postupu a výsledné ekonomiky pěstované plodiny. Umožňuje pěstitelům nebo poradcům při ekonomické analýze zhodnotit jak obecnou úroveň nákladovosti pěstovaných plodin, tak pracovat i s konkrétními pěstitelskými postupy přímo z farem (tj. lépe a přesněji vystihnout a uchopit odlišné pěstitelské podmínky a vnitropodnikové náklady). Podrobit jejich využívané či plánované pěstitelské postupy ekonomickému zhodnocení včetně možnosti zohlednit i konkrétně využívané dotační podpory.

Expertní systém je pro uživatele k dispozici na webové stránce VÚTZ v sekci „Databáze a programy“ a v záložce „Expertní systémy ON LINE“ vybrat „Technologie a ekonomika plodin“ nebo využít následující odkaz: http://vuzt.cesnet.cz/vuzt0/svt/vuzt/code.htm.

Základní pěstitelský model je možné modifikovat a po dokončení a přihlášení také uložit jako „vlastní uživatelský model plodiny“, ke kterému se po opětovném přihlášení můžete vždy vrátit a průběžně ho aktualizovat či založit nový pro jiné pěstitelské podmínky a postupy. Uložené modely zůstávají v databázi a uživatel se k nim může kdykoliv (po zadání jména a hesla) vrátit a pokračovat v jejich úpravách.

Podrobný návod pro práci s AGROTEKIS.

Kontakt:
Řešitel a technická podpora systému AGROTEKIS
Ing. Zdeněk Abrham, CSc.
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.
tel. 233 022 399. 731 615 041
e-mail: zdenek.abrham(et)vuzt.cz

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing

DALŠÍ AKTUALITY