NÁVRH NÁRODNÍCH DOTACÍ 2022 JDE DO SNĚMOVNY

NÁVRH NÁRODNÍCH DOTACÍ 2022 JDE DO SNĚMOVNY

01.03.2022 | ČTK

Návrh podpůrných programů bude schvalovat Sněmovna, už jej podpořil její zemědělský výbor. Částka na dotace je podle materiálu stejná, jako byla po navýšení určena na loňský rok.

Do živočišné výroby by mělo jít zhruba 3,5 miliardy korun, do potravinářství 848 milionů korun. Podpora rostlinné výroby má činit přes 471 milionů korun a ostatních aktivit téměř 194 milionů korun. Většina objemu peněz, přes čtyři miliardy korun, bude určena na běžné výdaje v podobě dotací k hospodářskému výsledku. Zbytek půjde na investice.

Národní dotační programy

Název programudotace k hospodářskému výsledku (neinvestiční) v tis. Kčdotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje) v tis. Kč
Podpora včelařství105.000 
Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách 35.000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů 95.000
Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství 15.000
Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat260.000 
Podpora ozdravování polních a speciálních plodin282.00018.000
Genetické zdroje78.500 
Nákazový fond1,403.100 
Poradenství a vzdělávání155.700700
Podpora evropské integrace nevládních organizací20.000 
Podpora technologických platforem v působnosti rezortu MZe23.500 
Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu 750.000
Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků84.000 
Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů23.000 
Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením46.90036.100
Podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ420.000 
Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat1,145.500 
Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče3.000 
Celkem4,050.200949.800

Zdroj: Dotační programy zemědělství pro rok 2022 poskytované podle § 1, § 2a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing

DALŠÍ AKTUALITY