14. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – 2020

14. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – 2020

V Praze dne 3. ledna 2022 SZIF

Dne 2. 2. 2022 byla podepsána Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 14. kolo příjmu žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 14. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností (pouze záměr c).

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu
od 5. 4. 2022 8:00 hodin do 26. 4. 2022 18:00 hodin.

Ve 14. kole se rozdělí celkem 100 mil. Kč, které budou směřovat na podporu šíření znalostí a investic do nezemědělských činností.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

Operace Alokace (Kč)
1.1.1 Vzdělávací akce 40 000 000
1.2.1 Informační akce 15 000 000
6.4.1 Investice do nezemědělských činností
pouze záměr c) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
45 000 000


Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena podle stavu plnění finančního plánu, aktuálního kurzového přepočtu, navýšena o případné nevyčerpané prostředky z předchozích kol příjmu žádostí.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.


Příloha:
Hlavní změny podmínek pro 14. kolo příjmu žádostí

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje je Královéhradecký kraj
KHK

Partnerem Regionální agrární komory Královéhradeckého kraje
je Smart Emailing

DALŠÍ AKTUALITY