Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 53910/2020-MZE-18131 – DP 3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

 

Část B Dotační programy

 

Dotační program 3.k. Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

Str. 58, bod 7 Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci

 

původní text:

 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2020 a končí 31. 10. 2020.

 

se mění takto:

 

Příjem formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotaci začíná 1. 10. 2020 a končí 16.11. 2020.

 

Str. 220, Příloha č. 1 Typ dotace a termíny příjmu pro rok 2020

 

původní text:

 

DP

název DP

 

typ dotace dle části A, bodu 2, písm. i)

příjem žádosti o dotaci pro rok 2020

příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020

3.k.

Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

 

 

sazbová

1.3. 2020 – 30. 4. 2020

1. 10. 2020 – 31. 10. 2020

 

se mění takto:

DP

název DP

 

typ dotace dle části A, bodu 2, písm. i)

příjem žádosti o dotaci pro rok 2020

příjem dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020

3.k.

Mechanická likvidace plevelné řepy jako náhrada za likvidaci chemickou

 

 

sazbová

1.3. 2020 – 30. 4. 2020

1. 10. 2020 – 16.11. 2020

Ostatní ustanovení dotčených Zásad zůstávají beze změny.

 

V Praze dne 29. října 2020                                                                          

Mgr. Jan Sixta, v.r.                                                              Ing. Jindřich Fialka, v.r.

státní tajemník v Ministerstvu zemědělství                         náměstek pro řízení Sekce          

                zemědělství a potravinářství