Zpřesnění Zásad DP 19.A.b.2 ke dni 15. 9. 2017

Zpřesnění Zásad DP 19.A.b.2 ke dni 15. 9. 2017

Zpřesnění Zásad, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017.

Zpřesnění Zásad, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2017.

Znění zpřesněných zásad naleznete v odkazu níže.