ZPŘESNĚNÍ ZÁSAD 2021: 2.A, 8.F DRŮBEŽ A NOVÝ PROGRAM 19.B Q CZ DRŮBEŽE

ZPŘESNĚNÍ ZÁSAD 2021: 2.A, 8.F DRŮBEŽ A NOVÝ PROGRAM 19.B Q CZ DRŮBEŽE

ZPŘESNĚNÍ ZÁSAD 2021: 2.A, 8.F DRŮBEŽ A NOVÝ PROGRAM 19.B Q CZ DRŮBEŽE

2.A – udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat:
– velké podniky podávají Čestné prohlášení de minimis prostřednictvím Portálu farmáře
8.F – ozdravování – drůbež
– žádost o dotaci se podává do 31.7.2021
, doklady prokazující nárok na dotaci se předkládají do 31.10.2021
– poskytne se záloha na dotaci
19.B – nový dotační program Podpora na účast producentů a zpracovatelů drůbeže v režimu jakosti
Q CZ

Celé znění zpřesnění Zásad ZDE.

Podrobnosti ke Q CZ drůbeže ZDE.