Zpravodajové pro Intersucho.cz v okresu Hradec Králové

Zpravodajové pro Intersucho.cz v okresu Hradec Králové

Členové Okresní agrární komory Hradec Králové řešili otázku vlivu sucha na zemědělskou půdu a jeho sledování. Nakonec byl najat pan Ing. Oldřich Zelený, který je nyní v důchodu, ale celý život pracoval v zemědělství. Pan Zelený má na starosti 4 referenční místa v okresu Hradec Králové. Pozorovány jsou katastry Osice (Agropodnik Lhota pod Libčany), Světí (Statek Kydlinov s.r.o.), Stračovská Lhota ( Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.) a Písek (Rovina Písek a.s.). Každý týden pan Zelený v těchto okresech odebírá vzorek půdy a hodnotí ho z pohledu nasycení vodou a také stav porostu. V minulých letech byly vzorky odebírány v horizontu 20 až 40 cm. V letošním roce bylo rozmezí změněno na 0 až 20 cm. S pozorováním začal v květnu 2016 pro Agrodružstvo Lhota pod Libčany. Od září pozorování rozšířil o další tři zmiňované katastry. Zjištěná fakta se vyplňují každý týden do dotazníku, který následně posílá do centra Intersucha.cz. Na oplátku mu z portálu Intersucho.cz chodí mapy s rozšířenou detailní předpovědí vývoje sucha až na 10 následujících dní aktualizovanou každých 24 hodin.