ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2018 – MZE

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 2018 – MZE

26.8.2019

Tisková zpráva – Zemědělství, lesnictví, potravinářství a vodní hospodářství získalo loni podporu ve výši 66 miliard korun z národních a evropských zdrojů. To je nárůst o 8,4 % oproti předešlému roku. Uvádí to Zpráva o stavu zemědělství pro rok 2018, kterou schválila vláda.
Podpory, které šly loni do zemědělství, dosáhly téměř 14 tisíc korun na jeden hektar zemědělské půdy. Ceny zemědělských výrobců v roce 2018 vykázaly meziroční nárůst o 0,1 %, ten byl však nižší, než jaký zaznamenaly ceny vstupů do zemědělství (nárůst o 2,1 %).
Hodnota zemědělské produkce dosáhla 135 miliard korun, což je druhá nejvyšší suma za posledních pět let. Nadále přetrvával trend nižších mezd v zemědělství, které dosahují jen 78,1 % národního průměru. V zemědělství, lesnictví a rybářství pracovalo 96,6 tisíce zaměstnanců (nárůst o 0,1 %).
Ke konci roku 2018 hospodařilo v České republice 4 596 ekologických zemědělců a 748 výrobců biopotravin. Podíl ekologicky obhospodařované půdy činil 11,3 % a tvoří téměř 540 tisíc hektarů.
Počasí negativně ovlivnilo značnou část rostlinné produkce. Kvůli mimořádnému suchu se snížily výnosy většiny zemědělských plodin. Produkce ovoce (včetně domácností) ve výši 384,2 tisíce tuny byla oproti předloňsku téměř o polovinu vyšší, avšak velký podíl sklizeného ovoce byl využitelný pouze na zpracování.
Celkové stavy skotu nepatrně klesly o 0,4 % na více než 1,4 milionu kusů, přičemž stavy krav se naopak mírně zvýšily o 0,2 % na 587 tisíc kusů. Produkce hovězího masa stoupla o 5,1 % na 94 tisíc tun jateční hmotnosti. Vlivem sucha vzrostly náklady na krmiva o 14,6 %. Trh s vepřovým masem negativně ovlivnil vývoj tohoto odvětví v celé EU. Stavy drůbeže se zvýšily o 9,7 % na téměř 24 milionů kusů.
Soběstačná je ČR v produkci obilovin, cukru, olejninách, mléce, hovězím mase, naopak míra soběstačnosti je nízká v produkci prasat, drůbeže, vajec, ovoce, zeleniny, kukuřice a brambor.
Kvalita a bezpečnost potravin v ČR zůstává na velmi vysoké úrovni. Značku kvality Klasa získalo 438 výrobků, logo Regionální potravina obdrželo 112 výrobků, což je historicky nejvyšší počet oceněných výrobků od počátku soutěže.
Schodek českého agrárního zahraničního obchodu se prohloubil o 8 miliard na více než 40 miliard korun. Z ČR se agrární zboží vyváželo nejvíce na Slovensko, do Německa a Polska. Nejvíce se dováželo z Německa, Polska, Nizozemska a Slovenska.
Vojtěch Bílý
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství