Zpráva o stavu zemědělství v ČR za rok 2022 – Zelená zpráva

Zpráva o stavu zemědělství v ČR za rok 2022 – Zelená zpráva

ÚZEI vypracoval zprávu o českém zemědělství. Níže naleznete odkaz na verzi, kterou vzala na vědomí porada vedení č. 25/2023 dne 20. 7. 2023.