ZPRÁVA O BAZÁLNÍM MONITORINGU ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD ZA ROK 2019, UKZÚZ

ZPRÁVA O BAZÁLNÍM MONITORINGU ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD ZA ROK 2019, UKZÚZ

Bazální monitoring zemědělských půd

Monitoring zemědělských půd je prováděn na základě zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2002 Sb. Spočívá ve sledování fyzikálních a chemických parametrů v půdě na stálých monitorovacích plochách stálými postupy. Systém byl založen v roce 1992.

V roce 2019 bylo vzorkování provedeno na 214 monitorovacích plochách.

Výměnné pH:
Polovina orných půda a 80% sadů je v kategorii „slabě kyselá“ (pH 5,6 – 6,5). Z hlediska pěstování plodin jde o nejoptimálnější kategorii.
TTP mají optimum na úrovni pH 5,0, tj. je možné do této kategorie zařadit i TTP s pH 5,1 – 5,5 („kyselé“).
Udržovací dávka CaO /ha by u těchto porostů měla být ročně 0,2 – 0,5 t/0,25 – 0,35 t CaO/ha.
Silně a extrémně kyselé půdy tvoří 38% TTP a 6,1 % orné půdy. V tomto případě je třeba pH zvýšit dodáním většího množství CaO.

Přístupný fosfor:
Průměrná hodnota přístupného fosforu  ornici a podorničí byla 109 mg/kg.
29,7% orných půda a 40% TTP je v kategorii „vyhovující“, půdu je třeba jen mírně dosytit = navýšit vypočtený normativ u pěstovaných plodin o 20 – 30%.
Sady a vinice jsou nejčastěji v kategorii „dobrý“.
Půdy s nízkým obsahem fosforu je třeba dohnojit zvýšením vypočteného normativu pro pěstovanou plodinu o 50%.

Přístupný draslík:
Průměrná hodnota přístupného K v ornici byla 225 mg/kg pro O a 149 mg/kg pro P.
orné půdy a sady byly nejčastěji v kategorii „dobrý“, vinice v kategorii „dobrý“ a „vysoký“ a chmelnice v kategorii „dobrý“ a „velmi vysoký“.

Přístupný hořčík:
Průměrná hodnota přístupného Mg v ornici byla 213 mg/kg pro O a 216 mg/kg pro P.
Orná půda, sady a vinice byly nejčastěji v kategorii „vyhovující“ a „dobrý“, což znamená vypočtenou dívku hnojiva pro plodinu zvýšit o 20 – 30%, případně bez navýšení.
U TTP bylo nejvíc pozemků v kategorii „velmi vysoký“.

Přístupný vápník:
Průměrná hodnota přístupného Ca v ornici byla 2867 mg/kg pro O a 3154 mg/kg pro P.
Orná půda, TTP a sady byly nejvíce zastoupeny v kategorii „vyhovující“ a „dobrý“. Ve vinicích je nejvíce půdy v kategorii „velmi vysoký“, ve chmelnicích „vysoký“. Půdy s obsahem „dobrý“ a „vyhovující“ dohnojit každoročně zvýšenou dávkou podle potřeby plodiny o 20 – 30%. Půdy s vysokým obsahem nehnojit Ca po dobu 2 – 3 let.

Informace k bazálnímu monitoringu ZDE.
Celá Zpráva za rok 2019 – 1. část ZDE a ZDE. Přílohy ZDE.
Vyhodnocení vývoje obsahu živin 1995 – 2019 bude zveřejněno ve 2. části Zprávy.