Zpráva JRC – nová SZP skutečně přinese snížení příjmů zemědělců a zvýšení dovozů a cen potravin

Zpráva JRC – nová SZP skutečně přinese snížení příjmů zemědělců a zvýšení dovozů a cen potravin

Zpráva JRC – nová SZP skutečně přinese snížení příjmů zemědělců a zvýšení dovozů a cen potravin

Zdroj: ČSCHMS 12.8.2021

 

Vysoce ambiciózní cíle připravované Společné zemědělské politiky pro období 2021+ vyvolávají na straně zemědělců velké obavy umocněné tím, že i přes opakované požadavky dosud nebyly zveřejněny žádné dopadové studie, které by ukázaly, s čím se budou muset farmáři vypořádat a na co se mají připravit.

 

Dílčí zpráva Společného výzkumného centra (JRC, vědecká služba EK)tyto obavy potvrzuje.

Zpráva uvádí, že bez ohledu na scénáře bude dopad strategií Farm to Fork a Biodiversita znamenat dosud nepoznané snížení výrobní kapacity EU a příjmů zemědělců. Očekává se, že všechna odvětví vykážou pokles výroby o 5 až 15 %, přičemž nejvíce bude zasaženo odvětví živočišné výroby. Současně se odhaduje, že ceny budou růst přibližně o 10 % s negativním dopadem na příjmy většiny zemědělců.

Zpráva na jedné straně konstatuje, že obě zmíněné strategie pomohou dosáhnout do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů ze zemědělského sektoru o 28,4 procenta, ale na druhé straně,   více než polovina očekávaného snížení emisí bude smazána tím, že se výroba potravin přesune do třetích zemí, odkud se potraviny budou následně dovážet.

Společné výzkumné středisko (Joint Research Center) je vědecká služba Evropské komise, která zaměstnává vědecké pracovníky k provádění výzkumu s cílem poskytovat nezávislé vědecké poradenství a podporu politiky EU. Posláním střediska je podpora tvorbu politiky EU nezávislými a podloženými vědeckými doporučeními.

 

Celá informace ZDE.