Žně na Jičínsku

Žně na Jičínsku

Postup sklizně obilovin a řepky k 20.8.2018_ tabulkové výsledky v jednotlivých krajích a v ČR.

Dle informací  SZIF je v okrese Jičín sklizeň obilovin a řepky ukončena s následujícími výsledky:

 

pšenice ozimá             průměrný výnos 6,42 t/ha

pšenice jarní                průměrný výnos 5,31 t/ha

ječmen ozimý             průměrný výnos 5,24 t/ha

ječmen jarní                průměrný výnos 5,92 t/ha

tritikale                       průměrný výnos 4,21 t/ha

žito                             průměrný výnos 4,23 t/ha

oves                            průměrný výnos 3,46 t/ha

 

Celkem je sklizeno v okrese Jičín 21 264 ha  ploch obilovin s průměrným výnosem  5,96 t/ha  a 5 123 hekterů řepky s průměrným výnosem  3,28 t/ha  .