Žně na Jičínsku

Žně na Jičínsku

Postup sklizně obilovin a řepky k 13.8.2018

Dle informací  Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) je v okrese Jičín řepka již sklizena. U  obilovin jsou žně rovněž u konce (99,4% ploch), zbývá necelých 100 hektarů tritikale a 60 hektarů ovsa.  Průměrný výnos řepky činí 3,28 t/ha,  obiloviny dosahují  5,82 t/ha. Pro porovnání uvádíme výsledky loňského roku 2017: řepka 3,45 t/ha, obiloviny 7,39 t/ha.

Přikládáme tabulkové výsledky v jednotlivých krajích a v ČR.