Změny znění zásad 2019 – dotační program 20.D – wellfare masného skotu a změny kontaktních údajů

Změny znění zásad 2019 – dotační program 20.D – wellfare masného skotu a změny kontaktních údajů

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019 na základě § 1, §2, § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů