ZMĚNY V NÁRODNÍCH DOTACÍCH NA OZDRAVOVÁNÍ CHOVŮ PRASAT A DRŮBEŽE

ZMĚNY V NÁRODNÍCH DOTACÍCH NA OZDRAVOVÁNÍ CHOVŮ PRASAT A DRŮBEŽE

MZE vydalo Zpřesnění zásad pro tituly:
1.R Podpora restrukturalizace ovocných sadů: výměry podporovaných druhů minim. 0,5 ha jednoho druhu v součtu všech způsobilých ploch DPB daného druhu + žadatel o dotaci musí být členem SISPO nejpozději od 30.11.2022 do 31.12.2032

3. Ozdravování polních a speciálních plodin:
3.a  -biologická ochrana rostlin
: odborný servis =  specializované úkony spojené s aplikací biologické ochrany rostlin provedené formou služby externím subjektem
– změna období užívání DPB u některých plodin
upřesnění uznatelných a neuznatelných nákladů na odborný servis
3.h Podpora prevence virových a bakteriálních chorob chmele: upřesnění způsobilé plochy

8. Nákazový fond:
8.F.a  Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic – nově:

– sledované období provádění opatření 1.1.2022 – 31.12.2022
– příjem žádostí o dotaci a Formuláře s doklady je 9.1.2023 –  31.1.2023 (přílohou je KVS schválený Plán preventivních opatření platný pro sledované období
– dotace podle rozsahu opatření (bez úprav černobílého provozu a hygienické smyčky a s úpravami případně uzavřených obrat/otevřený obrat stáda) 34600 – 78900 Kč/ozdravené ustajovací porodní místo prasnic + dokončení naskladnění zdravými zvířaty v poměru minim. 1 místo: 4 pranice

8.F.c a 8.F.d:
– stanoveny zálohy na dotaci a jejich podmínky
– žádost o dotaci 8.F.c (ozdravování chovů drůbeže) 14.3.2022 – 31.3.2022 + KVS schválený Plán preventivních opatření – potvrzený pře začátkem sledovaného období; Formuláře prokazující nárok na dotaci podávat 1.10.2022 – 31.10.2022
– žádost o dotaci 8.F.d (opatření proti šíření vyjmenovaných nákaz  prasat) 14.3.2022 – 31.3.2022 + KVS schválený Plán preventivních opatření – potvrzený pře začátkem sledovaného období. Formuláře prokazující nárok na dotaci podávat 1.10.2022 – 31.10.2022
– upřesnění dokladů prokazujících nárok na dotaci
– upozornění SZIF k 8.F.c, ZDE
– upozornění SZIF k 8.F.D,
ZDE

Celé znění Zpřesnění Zásad ZDE.