Změny v LPIS od 1.1.2019 – informace SZIF

Změny v LPIS od 1.1.2019 – informace SZIF

SZIF se dlouhodobě potýká s opožděným nahlašováním změn do LPIS. Zákonná lhůta je 15 dní, ale uživatelé ji velmi často nedodržují. SZIF proto od 1.1.2020 připravil několik změn, které se promítnou do zákona o zemědělství:

1. odstranění „virtuálního zemědělství“ (časté v ČR i ostatních státech EU): uživatel je sice uveden v LPIS, ale uživatel zemědělskou činnost neprovozuje, pozemek fakticky obhospodařuje ten, kdo má své pozemky okolo. Hranice pozemků užívaných jednotlivými žadateli musí být VIDITELNÉ. To znamená, že hranice nemusí být oficiálně vytyčená, ale musí být vidět (směr obhospodařování, jiná plodina, kolíky atd.). Cílem je, aby bylo poznat, že dotace dostává uživatel, který pozemek opravdu obhospodařuje.

2. hranice DPB se budou zakreslovat podle skutečného užívání (viz bod 1).
Vznikne nová vrstva LPIS kde bude zakreslena „nezpůsobilá plocha DPB“ = plocha DPB, na kterou uživatel nemá právo k užívání. Tato plocha nebude způsobilá pro dotace.
Výčet situací, ve kterých SZIF bude přezkoumávat právní důvody k užívání pozemků, zůstane stejný s dosavadní praxí. Tzn. SZIF vyzve farmáře k předložení právních důvodů, pokud (info MZE):
a)  obdrží podnět od vlastníka pozemku,
b)  obdrží ohlášení kolizní změny, které není doplněné dohodou, že se změnou souhlasí všichni dotčení farmáři,
c)  farmář ohlásí zaevidování nové plochy, která doposud nebyla v LPIS evidována

3. odstranění lhůty pro vydání rozhodnutí v případě, že s ním všechny strany souhlasí

 

Celá informace zde: https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Flpis%2F1573112560379.pdf