Změny v CROSS-COMPLIANCE (kontrola podmíněnosti) pro rok 2021

Změny v CROSS-COMPLIANCE (kontrola podmíněnosti) pro rok 2021

Změny v CROSS-COMPLIANCE (kontrola podmíněnosti) pro rok 2021

1. DZES 3a) HAVARIJNÍ PLÁN: požaduje se předložení schváleného havarijního plánu.
2. DZES 3c) SKLADOVÁNÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK: nově i kontrola skladovacích prostor pro skladování použitých obalů
3. DZES 7d) OMEZENÍ SOUVISLÉ PLOCHY 1 PLODINY na max. 30 ha: platí pro všechny DPB s kulturou R (i pro erozně neohroženou půdu)
– výjimky: neuplatní se na DPB do 40 ha, pokud na něm AEKO Biopásy nebo čejka
                  neuplatní se na DPB nad 40 ha, pokud na něm AEKO Biopásy nebo čejka aspoň na 5%                    
                  výměry DPB
– tolerance do výměry 33 ha (nehodnotí se jako porušení)
– manipulační prostory pro přejezdy techniky o šíři max. 12 m se nepočítají do souvislé plochy jedné plodiny
4. PPH 1/3 – LIMIT 170 kg N/ha na hospodářský rok, který se uzavře v roce podání jednotné žádosti
5. PPH 4/9 – USKLADNĚNÍ KRMIV…. – nezahrnuje požadavek na čistotu skladů a opatření na hubení hlodavců
6. PPH 10/2 – BYL APLIKOVANÝ PŘÍPRAVEK POUŽIT V SOULADU S ÚČELEM JEHO POVOLENÉHO POUŽITÍ – tj. i mimo zemědělskou půdu podniku v souvislosti s podnikáním – např. ve skladech

Příručka cross-compliance 2021 ZDE