Změna v požadavcích na zalesňování kalamitních holin

Změna v požadavcích na zalesňování kalamitních holin

Zdroj: MEZ ČR, 3.4.2020
MZE ČR vydalo nové opatření obecné povahy, které má usnadnit práci majitelů lesa po kůrovcové kalamitě.

Nově mohou vlastníci lesa (mimo lesy v národních parcích a jejich ochranných pásmech) zalesnit až do 5 let od vzniku kalamitní holiny. Výsadba bude možná bez ohledu na přenos sadby mezi přírodními lesními oblastmi a lesními vegetačními stupni. Toto opatření se nevztahuje na smrk ztepilý.

Podrobnou informaci najdete ZDE