Změna v použití přípravků na ochranu rostlin

Změna v použití přípravků na ochranu rostlin

Rádi bychom Vás, zvláště s ohledem na Vaše aktuální přípravy osevních plánů pro podzim a příští rok, upozornili na chystanou změnu. Zákaz použití přípravků na ochranu rostlin (POR)  na plochách EFA, a to na plochách s dusík vázajícími plodinami a meziplodinami, a povinné zavedení minimální délky období 8 týdnů, během kterého musí být plochy, na kterých rostou meziplodiny, udržovány. Použití hnojiv není na těchto plochách zakázáno.

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond