ZMĚNA V ODESÍLÁNÍ ELEKTRONICKÉ EVIDENCE HNOJENÍ NA UKZUZ

ZMĚNA V ODESÍLÁNÍ ELEKTRONICKÉ EVIDENCE HNOJENÍ NA UKZUZ

Novelou zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, která nabyla platnosti 1.11.2023, došlo k úpravě povinnosti elektronického vedení evidence hnojení a jejího zasílání do Jednotného úložiště evidencí hnojení a výnosů (JUDEH).

Došlo k úpravě, na základě níž zemědělci elektronicky vedenou evidenci hnojení  za rok 2023, nemusejí do JUDEH za rok 2023 zasílat. JUDEH však bude i nadále v provozu, proto do něj lze elektronicky vedenou evidenci hnojení za rok 2023 zasílat. Jedná se o cenná statistická data, proto ústav uvítá, pokud se zemědělci rozhodnou evidenci hnojení za rok 2023 do JUDEH zaslat.

Celou informaci najdete ZDE.