Změna Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Změna Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

Změna Pravidel pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

V Praze dne 14. června 2021

Dne 14. 6. 2021 byla podepsána změna Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „Pravidla“), pro 12. kolo příjmu žádostí v operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků.

V příloze č. 6 Metodika výpočtu k hodnocení aspektu efektivnosti došlo u všech komodit k úpravě údajů pro výpočet efektivnosti (intenzita výroby, jednotková cena a rentabilita) na původní hodnoty platné pro předchozí kola operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

Příloha:
Změněné Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 12. kolo příjmu žádostí – Operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků (akt. 14. 6. 2021)

Zdroj: Ministerstvo zemědělství