ZMĚNA PODMÍNEK DOTACE PRO ANC (LFA) NA ROKY 2019 A 2020

ZMĚNA PODMÍNEK DOTACE PRO ANC (LFA) NA ROKY 2019 A 2020

Vláda schválila dne 29.8.2018 novelu NV č. 43/2018 Sb. o podmínkách poskytování dotací pro ANC oblasti pro roky 2019 a 2020.

Pro žadatele, kteří budou nuceni kvůli suchu a nedostatku objemných krmiv letos snižovat stavy zvířat, bude pro roky 2019 a 2020 zkráceno kontrolní období předcházejícího roku pro zařazení do rostlinné nebo živočišné produkce. Kontrolní období pro dotaci 2019 bude 1.1. – 30.9.2018 a kontrolní období pro dotaci v roce 2020 bude 1.5.2019 – 31.12.2019.

Více informací najdete v přiložené zprávě SZIF. Novela NV zatím ve Sbírce zákonů nevyšla.