ZMĚNA DZES 8 A EKOPLATBY 2024

ZMĚNA DZES 8 A EKOPLATBY 2024

Jednáním zástupců zemědělských nevládních organizací s ministrem zemědělství se podařilo prosadit změny v DZES a Ekoplatbě pro rok 2024.
MZE k tomu vydalo 16.2.2024 tiskovou zprávu.

DZES 8 neprodukční plochy:
1. nově bude povinnost vyčlenit jen 4% neprodukčních ploch (v roce 2023 to byly buď 4% ryze neprodukčních ploch – krajinné prvky, ochranné pásy, vyjmenovaná opatření AEKO nebo 3% ryze neprodukčních ploch + 4% meziplodin nebo dusík poutajících plodin)
2. neprodukční plochy bude možné splnit pouze meziplodinami nebo dusík poutajícími plodinami, ostatní možnosti zůstávají
3. koeficient přepočtu meziplodin na neprodukční plochu se zvyšuje z 0,3 na 1 (jeden hektar meziplodin = jeden hektar neprodukční plochy)

Ekoplatba:
Nově platí povinnost vyčlenit min. 5% neprodukčních ploch (v roce 2023 to bylo 5% ryze neprodukčních ploch nebo 3% ryze neprodučkních ploch + 5% meziplodin nebo dusík poutajících plodin) – podmínky stejné jako v DZES 8

UPOZORNĚNÍ: LONI ZALOŽENÉ ZELENÉ ÚHORY MUSEJÍ ZŮSTAT JAKO ÚHORY. Dvouleté trvání zeleného úhoru zůstalo beze změny. Platí i pro zelené úhory vyčleněné na trvalých travních porostech.

Celou informaci najdete ZDE.