Zjednodušení budování malých vodních děl

Zjednodušení budování malých vodních děl

Novela stavebního zákona, kterou schválil Senát, zjednodušuje budování malých vodních děl a terénních úprav sloužících k zadržování vody v krajině. Tyto úpravy by do budoucna mohly vznikat pouze na ohlášení vodoprávnímu úřadu a nebudou vyžadovat obvyklé stavební řízení.
Norma se bude vedle terénních úprav týkat i vodních děl o rozloze do dvou hektarů a výšky hráze do 2,5 metru.

K požadovaným dokumentům pro ohlášení se bude přikládat mimo jiné závazné stanovisko orgánu územního plánování. Územní rozhodnutí ani souhlas se vydávat nemá. K ohlášení vodního díla i terénních úprav nemá být nutné závazné stanovisko orgánu ochrany životního prostředí, pokud nepůjde o zvláště chráněná území, například národní parky, chráněné krajinné oblasti nebo rezervace.
Novela čeká na podpis prezidenta.

Celou informaci najdete zde: http://www.agris.cz/ekologie/senat-schvalil-snazsi-vznik-malych-vodnich-del-k-zachycovani-vody?id_a=206522