ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR VYZÝVÁ ZEMĚDĚLCE K PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ŠKODÁCH ZPŮSOBENÝCH HRABOŠI

ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR VYZÝVÁ ZEMĚDĚLCE K PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ŠKODÁCH ZPŮSOBENÝCH HRABOŠI

ZS ČR vyzývá zemědělce, aby se zapojili do průzkumu škod způsobených hrabošem. Průzkum bude probíhat až do doby, než budou sklizeny pozdní plodiny. Škody, které v průzkumu uvedete, můžete až do jeho ukončení průběžně aktualizovat podle situace na jednotlivých plodinách.
Česká republika nemá žádný nástroj ani finanční prostředky na kompenzaci škod. Zemědělský svaz chce touto cestou nashromáždit argumenty pro vytvoření kompenzačního nástroje a získání finančních prostředků.
Průzkumu se mohou zúčastnit všichni zemědělci, nemusí být členy ZS ČR.
Podrobnější informace najdete v přiloženém dopisu. 
Průzkum můžete vyplnit zde