Zemědělec roku 2017

Zemědělec roku 2017

Soutěž o nejlepšího zemědělského hospodáře 2017

Využijte možnost přihlásit se do soutěže o nejlepšího zemědělského hospodáře 2017. 

Soutěž je přístupná všem právně-organizačním typům zemědělských podniků a farem. Hodnocení a pořadí v soutěži se stanovují na základě výpočtu indexu finančního zdraví, který umožňuje průkazně porovnat výsledky hospodaření podniku s daňovou evidencí i účetnictvím. Každý účastník soutěže získá možnost srovnání jeho výsledků s ostatními soutěžícími a pohled na jeho hospodaření v uplynulém roce, které obdrží, v případě nezískání ocenění, v dopisu.

Uzavírka přihlášek je do 30. 9. 2017.

Všichni soutěžící budou pozváni na slavnostní vyhlášení soutěže, které proběhne 8. listopadu 2017 v Národním domě v Praze na Vinohradech. Jedná se o setkání předních představitelů agrárního sektoru, zemědělců, firem a odborníků zemědělského oboru.

Soutěž Zemědělec roku 2017 se vyhlašuje v těchto kategoriích:

 – Zemědělec roku – pěstitel /  více než 66 % tržeb z rostlinné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2016.

 – Zemědělec roku – smíšená výroba / 33 % – 66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2016.

 – Zemědělec roku – chovatel / více než 66 % tržeb z živočišné výroby na celkových tržbách ze zemědělské prvovýroby v roce 2016.

 – Zemědělec roku v kraji – pro přihlášku je rozhodující převažující výměra pozemků v daném kraji.

Speciální kategorie:

– Zemědělec roku v horských oblastech LFA – více než 70 % celkové výměry zemědělské půdy v oblastech LFA: H1 – H5.

– Ekologický zemědělec – 100 % tržeb z ekologické produkce.

– Farmářka roku  – fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby

– Mladý farmář roku – fyzická osoba, statutární orgán právnické osoby, ve věku do 40 let.

– Malá farma roku do 100 ha – obhospodařovaná zemědělská půda v registru LPIS do 100 ha.

– Zemědělec roku s potravinářskou výrobou – potravinářská výroba se podílí min. 10 % na celkových tržbách (stručný popis, charakteristika výroby, požadavek na 100 % základní suroviny tuzemského původu)

– Společensky odpovědný Zemědělec roku –   není hodnoceno výpočtem, popis činnosti a fotodokumentaci nutno dodat s přihláškou.

Zvláštní cena ministra zemědělství:

– Zemědělec roku v agroturistice –   není hodnoceno výpočtem, popis činnosti a fotodokumentaci nutno dodat s přihláškou.