Zemědělci získají nové zdroje přijetím regenerativních postu

Zemědělci získají nové zdroje přijetím regenerativních postu

V programu je po celé Evropě registrováno více než milion hektarů zemědělské půdy a AgreenaCarbon již zemědělcům vyplatila více než šest milionů EUR, přičemž farmáři vydělávají nejméně 32 EUR na jeden uhlíkový certifikát za přechod na regenerativní zemědělské postupy na své farmě.

“Prostřednictvím regenerativních postupů – jako je bezorebné či minimální obdělávání půdy a pěstování krycích plodin – mohou zemědělci hrát klíčovou roli při poskytování služeb zmírňujících dopady změny klimatu a mají proto mimořádně silné postavení u stolu, který se změnou klimatu zabývá. Zemědělci musí být za poskytování těchto pro společnost nemírně důležitých služeb finančně odměňováni a právě to AgreenaCarbon nabízí,” řekl Niels Vittrup, obchodní ředitel společnosti Agreena.

Zemědělci zapojení do programu zavádí opatření jako je optimální využívání krycích plodin a omezení narušování půdy. Mezinárodně akreditovaný a třetí stranou ověřený program společnosti Agreena kvantifikuje snížení skleníkových plynů a ukládání uhlíku v půdě a vydává ověřené certifikáty CO2e.

Zemědělci si mohou certifikáty ponechat, obchodovat s nimi na dobrovolném trhu s uhlíkem (VCM) nebo je nechat Agreenu prodávat. Zemědělci mají k dispozici také možnost předčasné výplaty, kdy jim společnost Agreena poskytne finanční prostředky ještě před vydáním certifikátů. I čeští zemědělci čelí nebývalým výzvám, včetně hospodářské a politické nejistoty či měnícího se počasí.

AgreenaCarbon jim poskytuje důležitý dodatečný příjem, podporuje ziskovost jejich hospodářství a zároveň jejich ekologickou udržitelnost. Uhlíkové certifikáty Agreena se řídí přísnou vědeckou metodikou, která je v souladu s IPCC, a předními světovými certifikačními standardy pro zajištění snižování uhlíku. Špičkovou technologií dálkového průzkumu Země (MRV) společnost průběžně monitoruje, ověřuje a vykazuje postupy a skutečné výsledky na farmách.

Zdroj: agris.cz