ZEMĚDĚLCI, PROBUĎTE SE! VÝZVA ZEMĚDĚLCŮM NEJEN KVŮLI PĚSTOVÁNÍ ČESKÉHO MÁKU

ZEMĚDĚLCI, PROBUĎTE SE! VÝZVA ZEMĚDĚLCŮM NEJEN KVŮLI PĚSTOVÁNÍ ČESKÉHO MÁKU

ZEMĚDĚLCI, PROBUĎTE SE!

VÝZVA ZEMĚDĚLCŮM NEJEN KVŮLI PĚSTOVÁNÍ ČESKÉHO MÁKU

Motto: Mák je naše modré zlato. 

Vážení čeští makaři, náš český modrý mák je plodina typická pro naše klimatické podmínky a jeho pěstování má u nás historické kořeny a tradice. Na tuto plodinu jsme oprávněně hrdí. Je nejenom typickou českou potravinou (spotřeba 400 g na osobu na rok), ale i významnou exportní komoditou (85 % produkce se vyváží), která je svým finančním přínosem významnější než např. naše zelené zlato – chmel.

Spolek ČMM v zájmu ochrany kvality a exkluzivity našeho potravinářského máku dlouhodobě usiluje o zabránění dovozu nekvalitních technických máků do České republiky a jejich míchání s naším potravinářským mákem. Musím s potěšením konstatovat, že se nám to díky pomoci MZe a SZPI úspěšně daří.

Členové spolků se s velkým úsilím snaží maximálně propagovat náš modrý mák nejen na území ČR, ale zúčastnili se i podnikatelských misí společně s Ministrem zemědělství ČR v Ruské Federaci, která patří dlouhodobě k našim největším odběratelům. Společně s Agrární komorou ČR a MZe uskutečňujeme náročné projekty „Náš modrý mák“, které širokou veřejnost seznamují s vynikajícími vlastnostmi této mimořádně zdravé potraviny. Podařilo se nám dokončit registraci České cechovní normy (ČCN), která by měla být garantem kvality našeho potravinářského máku. Nemůžu však pochopit většinu našich zemědělců, že i přes urgence, vyzývací dopisy a další osvětu nepodpoří naše úsilí a nejsou schopni se k této normě přihlásit.

Uvědomte si, že my, zemědělci, musíme přesvědčit veřejnost, že jsme tu pro ně. Chcete přece všichni existovat i v budoucnu, a tak je nezbytné pro to něco udělat.
Bylo mi velmi nepříjemně při jednání s generálním ředitelem Billy, kdy jsem ho žádal o podporu prodeje našeho českého modrého máku s tím, že budou vyžadovat tento mák pouze s ČCN. Nemohl pochopit, že nejsme schopni se domluvit sami mezi sebou a nabízet mák pouze s touto normou. Nechce suplovat naši neschopnost.

Dále se nám podařilo získat i ČCN na mletý mák a já si naivně myslel, že výrobky s mákem (záviny, buchty, koláče, makovce apod.) budou pouze z máku s ČCN. Byla by to úžasná podpora našich českých pěstitelů a potravinářů. To však vyžaduje základní podmínku, a to je registrace našich pěstitelů máku k ČCN.

Po 6 letech náročné práce nejen naší, ale i MZe, budeme snad konečně mít také registrovanou evropskou ochrannou známku „Chráněné zeměpisné označení“. Ale jestli k tomu všichni budete přistupovat tak nezodpovědně jako k České cechovní normě, nepřinese nám to žádný výsledek.

Podobný příklad mohu uvést u našeho přístupu k propagaci českých potravin a českého zemědělství. MZe nám na to vyčlenilo dotační titul ve výši 10 milionů Kč s kofinancováním 30 % Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR dohromady. Od podzimu se snažíme vybrat částku 1,5 milionu Kč mezi našimi zemědělci, ale bohužel zatím neúspěšně. Tato částka by nám umožnila vybrat profesionální PR agenturu a cíleně se zaměřit na propagaci naší práce. Chtěli jsme přece marketingový fond a teď, když máme možnost to řešit, nejsme schopni se k tomu přihlásit. Neustále slyším nářky zemědělců. Uvědomme si, že přes práci v Parlamentu, Senátu, vládě a v orgánech EU je velká část práce na nás, zemědělcích. Jestli nezačneme u sebe, skončíme jako sedláci u Chlumce. Ale to už bude pozdě.

Uvědomte si, že naši zemědělci jsou v rámci EU ohrožený druh, vzpomeňme např. len, brambory, cukrovka, ovoce, zeleninu, vepřové maso. Jestli nebudeme držet pohromadě a nebudeme aktivně prosazovat naše zájmy, tak na to doplatíme jenom my. Neplatí to samozřejmě pro těch 25 subjektů, kteří se k této normě již přihlásily.

Subjekty, které si zaregistrovaly českou cechovní normu „Český modrý mák“ (řazeno podle data přihlášení):

1 Lupofyt s.r.o., Chrášťany
2 Hana Páchová, Liberk
3 Agro Odersko, a.s., Odry
4 ROLS Lešany, spol. s r.o.
5 Jiří Marek, Únanov
6 Agra Group, a.s. Střelské Hoštice
7 Český mák s.r.o.
8 Farma Dřetovice
9 Ireks Enzyma s.r.o.
10 Pavel Obdržálek, Rašovice
11 Zemědělské družstvo Hněvošice
12 Kateřinská zemědělská a.s. Opava
13 ZD Klenovice na Hané
14 Zemědělské družstvo Netřebice
15 Zemědělská společnost Komorno, a. s.
16 Ing. František Pospíšil, Mezholezy, Miskovice
17 Ing. Martin Pilař, Zámrsk
18 Zemědělská a.s., Krucemburk
19 Neveklov a.s.
20 Miroslav Daňhel s.r.o.
21 Bronislava Scheidelová, Tábor 6, Velké Heraltice
22 Zemědělské družstvo Dolní Újezd
23 Statek Korce s.r.o.
24 ZP Otice, a.s.
25 VOG s.r.o.

Vážení makaři, zamyslete se, prosím, nad svým přístupem k této problematice a přihlaste se k ČCN pro mák.
Ať naše práce není zbytečná. Buďme, prosím, hrdí na svoji práci, nemáme se za co stydět.
Vyrábíme kvalitní, chutné a zdravé potraviny a zároveň se staráme o naši krásnou krajinu.

Kontaktní adresa:

Ing. Jaroslav Mikoláš
předseda Komoditní rady pro mák při AK ČR
předseda představenstva RAK Středočeského kraje
člen představenstva Agrární komory ČR
e-mail: mikolas.j@post.cz

Jak se přihlásit k cechovní normě Český modrý mák?
„Vodítka“ pro žadatele jsou popsány na spolkových stránkách www.ceskymodrymak.cz/mak/guild

 

Jaroslav MIKOLÁŠ, Lupofyt Chrášťany