Zelená nafta v roce 2019

Zelená nafta v roce 2019

Novela zákona o spotřebních daních

Vyhláška 79 o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů
spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese