ZDROJE INFORMACÍ KE KŮROVCOVÉ KALAMITĚ , PORADENSTVÍ

ZDROJE INFORMACÍ KE KŮROVCOVÉ KALAMITĚ , PORADENSTVÍ

Zdroj: Enviweb, 11.7.19: http://enviweb.cz/114015

Informace o kůrovcové situaci v ČR a ochraně lesa proti kůrovci jsou dostupné na specializovaných internetových portálech.
Odborné poradenství vlastníkům lesů bezplatně poskytne Lesní ochranná služba.

Lesní ochranná služba (LOS):  https://www.vulhm.cz/o-ustavu/seznam-utvaru/lesni-ochranna-sluzba/

Bezplatný poradenský servis poskytuje vlastníkům lesa Lesní ochranná služba zajišťovaná Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (adresa:  ; e-mail: los@vulhm.cz , tel.: 257 892 222). Na internetových stránkách LOS je zároveň možné najít další informace a metodické pokyny.

Portál NEKRMBROUKA.cz: http://www.nekrmbrouka.cz/

uvádí přehledně zpracované komplexní informace pro vlastníky lesů ohrožených nebo napadených kůrovcem a také metodické informace (kůrovcové desatero, názorný videoklip, praktické materiály ke stažení), poradenství na kůrovcové lince, přehled o legislativě, kompetencích, povinnostech a sankcích v oblasti ochrany lesa, informace k ekonomickým dopadům kalamity na lesní majetek.

KŮROVCOVÉ INFO: http://www.kurovcoveinfo.cz/

primárně obsahuje informace o průběhu rojení některých druhů lýkožroutů (l. smrkový, l. severský, l. lesklý) v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky a také mapu odchytových míst, vyhodnocení odchytů kůrovců podle lokality a nadmořské výšky, kůrovcová výstraha a prognóza, materiály ke kůrovci ke stažení, aktuální míra sucha

KŮROVCOVÁ MAPA: http://www.kurovcoveinfo.cz/

zobrazuje plochy zvýšeného rizika šíření kůrovců do okolních porostů

MAPOVÁ APLIKACE ÚHÚL: http://www.uhul.cz/

Zobrazuje stav a vývoj lesa pomocí dálkového průzkumu země a také dřevinný pokryv, detekce těžeb + ,,kůrovcová mapa“, rajonizace území ČR, zdravotní stav lesa (index listové plochy)

Zásady ochrany lesních porostů proti kůrovcům PDFOtevírá se do nového okna.(PDF, 3 MB)