Závěry z jednání ke kalamitní situaci přemnožení hraboše polního

Závěry z jednání ke kalamitní situaci přemnožení hraboše polního

Ing. Dosoudil přivítal přítomné na jednání včetně zástupců ÚKZUZ, MZe a SZIF, předal slovo Ing. Doležalovi, který shrnul dosavadní komunikaci s MZe a výsledky dotazníkového šetření, nejvíce zasaženy kraj Olomoucký, Zlínský a Jihomoravský, přičemž hrozí rozšíření do sousedních krajů a dále na západ
Ing. Milada Měsícová prezentovala na konkrétních číslech podniku ZD Unčovice, škody na velké části ploch obilovin, přesun do kukuřice, vojtěšky a dalších plodin, ohroženo zakládání porostů ozimů pro marketingový rok 2019/2020.
Vyjádření MZe: Situace byla probírána na pondělní poradě vedení, právě probíhá jednání, které se zaměřuje na výjimky z dotačních pravidel pro žadatele, kteří čelí přemnožení hrabošů (využití institutu vyšší moci), MZe a SZIF budou co nejdříve informovat, MZe kontaktovalo MŽP a MZD s žádostí o podporu výjimky na plošnou aplikaci Stutox II, je třeba zjistit, zda bude potřeba vyšší dávka, než u lokální aplikace do nor
Vyjádření ÚKZUZ
Na stole jsou tři varianty
1) plošný rozhoz Stutox II v současném dávkování
2) plošný rozhoz s dávkováním, které odpovídá Stutoxu I 
3) aplikace do děr ve vyšší dávce 
ÚKZUZ je v řádů dnů připravena reagovat, jakmile obdrží od MZe kladné stanovisko k povolení plošné aplikace Stutox II
Stutox I (s vyšší dávkou účinné látky) už původní firma nevyrábí, na výrobci je, aby si stanovil dávkování, což je součástí žádostí o povolení. Výrobce předložil žádost v Německu, to hodnotilo žádost velmi dlouho, mezitím byly povolovány výjimky na Stutox I, nyní již není
Zbývá jediná věc, výjimka, musí padnout rozhodnutí ze strany ministerstev, nebudeme dělat žádné prodlevy 
Co se týče Stutoxu, ČR reagovala jeho potřebností vzhledem ke změně klimatu, ČR byla v rámci EU přehlasována, všechny rodenticidní látky, které jsou momentálně v EU povolené, jsou omezeny aplikací do nor 
Dále je možné využít biocidní přípravky (antikolagulanty), ale to také jen na výjimku, otázka jednání s výrobci 
U antikolagulantů problém s hromaděním v přírodě, přípravky na bázi fosfidu zinečnatého (Stutox) se naopak postupně rozkládají
SZIF
– Ohlášení vyšší moci, neplníte podmínky ne vlastní vinou, ozelenění, meziplodiny, souběžně s tímto jednáním probíhá jednání na MZe
– podmínky budou okamžitě rozeslány 
– týká se i trvalých kultur a IOR, kde je stanoven minimální počet jedinců
Ing. Milek
– není dostatek lidí na lokální aplikace, problém s nutností proškolení 
– nesmíme aplikovat na nezemědělskou půdu
– musí se řešit rychle, nemá cenu zakládat nové porosty, tam, kde jsou hraboši
– je nutné upozorňovat na zdravotní rizika přemnožení (hraboši jako vektor pro klíšťata, další parazity a choroby) 
– musíme ihned jednat s MZe, Zemědělským výborem a vládou jako celkem 
– problémy budou i se zajištěním krmiva, úroda pícnin je kvůli suchu velmi špatná, hraboš situaci ještě zhorší

Diskuze
– Stutox II má jen 50 % množství účinné látky, je nutná aplikace s vyšším dávkováním, 2 kg na hektar nestačí 
– je třeba rozvolnit podmínku pro nakládání s jedy III. Kategorie
– smrtelná dávka pro Stutox II je 5 až 6 granulí na metr čtvereční, to znamená 8-10 kg Stutoxu II na hektar
– na podzim ještě nic nenaznačovalo tomu, že dojde ke kalamitě
– situace velmi špatná nejen u polních plodin, ale také u trvalých kultur
– nebyla signalizace od SRS
– kromě povolení plošné aplikace je třeba pracovat na systémových opatření, tj. hlavně na monitoringu a účinnějších rodenticidech v případech, že monitoring hlásí přemnožení
Závěr:
1) AK ČR společně s MZe uspořádá tiskovou konferenci k přemnožení hraboše polního a kalamitě, kterou to způsobilo 
2) AK ČR navrhne ÚKZUZ výjimku pro povolení plošné aplikace Stutox II
3) AK ČR požádá ministra zemědělství o jednání s výrobci rodenticidů (zajištění dostatečného množství) 
4) AK ČR požádá ministra zemědělství o zařazení kalamitní situace s hrabošem na jednání vlády (příklad kůrovce, souvislost se změnou klimatu, ohroženo zdraví obyvatelstva) 
5) MZe by mělo co nejdříve vymezit katastrální území s kalamitním výskytem hrabošem
6) Vláda by měla vyhlásit kalamitní stav, který umožní razantní aplikace se zvýšenou koncentrací účinné dávky nejen na zemědělské půdě 
7) Veškeré náklady s aplikací by měly být hrazeny státem, vyhlášen stav ohrožení 
8) K tomu je třeba zařadit hraboše mezi karanténní živočichy