ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ AK ČR A MINISTERSKÝCH ORGANIZACÍ K ŘEŠENÍ PŘEMNOŽENÍ HRABOŠŮ dne 24.7.2019 v Olomou

ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ AK ČR A MINISTERSKÝCH ORGANIZACÍ K ŘEŠENÍ PŘEMNOŽENÍ HRABOŠŮ dne 24.7.2019 v Olomou

Shrnutí, celou informaci najdete v přiloženém materiálu.
Vyjádření MZe: Situace byla probírána na pondělní poradě vedení, právě probíhá jednání, které se zaměřuje na výjimky z dotačních pravidel pro žadatele, kteří čelí přemnožení hrabošů (využití institutu vyšší moci), MZe a SZIF budou co nejdříve informovat, MZe kontaktovalo MŽP a MZD s žádostí o podporu výjimky na plošnou aplikaci Stutox II, je třeba zjistit, zda bude potřeba vyšší dávka, než u lokální aplikace do nor
Vyjádření ÚKZUZ
Na stole jsou tři varianty
1) plošný rozhoz Stutox II v současném dávkování
2) plošný rozhoz s dávkováním, které odpovídá Stutoxu I 
3) aplikace do děr ve vyšší dávce 
ÚKZUZ je v řádů dnů připravena reagovat, jakmile obdrží od MZe kladné stanovisko k povolení plošné aplikace Stutox II
SZIF
– Ohlášení vyšší moci, neplníte podmínky ne vlastní vinou, ozelenění, meziplodiny, souběžně s tímto jednáním probíhá jednání na MZe
– podmínky budou okamžitě rozeslány 
– týká se i trvalých kultur a IOR, kde je stanoven minimální počet jedinců
Závěr:
1) AK ČR společně s MZe uspořádá tiskovou konferenci k přemnožení hraboše polního a kalamitě, kterou to způsobilo 
2) AK ČR navrhne ÚKZUZ výjimku pro povolení plošné aplikace Stutox II
3) AK ČR požádá ministra zemědělství o jednání s výrobci rodenticidů (zajištění dostatečného množství) 
4) AK ČR požádá ministra zemědělství o zařazení kalamitní situace s hrabošem na jednání vlády (příklad kůrovce, souvislost se změnou klimatu, ohroženo zdraví obyvatelstva) 
5) MZe by mělo co nejdříve vymezit katastrální území s kalamitním výskytem hrabošem
6) Vláda by měla vyhlásit kalamitní stav, který umožní razantní aplikace se zvýšenou koncentrací účinné dávky nejen na zemědělské půdě 
7) Veškeré náklady s aplikací by měly být hrazeny státem, vyhlášen stav ohrožení 
8) K tomu je třeba zařadit hraboše mezi karanténní živočichy