Závěry Národní konference Venkov 2017 – požadavky na novou vládu ČR

Závěry Národní konference Venkov 2017 – požadavky na novou vládu ČR

Účastníci Národní konference Venkov 2017, která se konala ve dnech 1. 11. – 3. 11. 2017 v Dřítči v Pardubickém kraji s ústředním tématem „Spojujeme venkov“, se sešli v období sestavování vlády České republiky vzešlé z voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Obce a kraje jsou základem regionálního rozvoje ve všech demokratických státech. Je tudíž nezbytné, aby jejich činnost byla zajištěna na co nejnižší úrovni tak, aby byly schopny reagovat na reálné potřeby venkovského prostoru. Centralizačních tendencí je potřeba se vyvarovat. Připomínaje zásady Evropské charty místní a regionální samosprávy a respektujíce základní ústavní princip práva na samosprávu, historii a tradice českého, moravského a slezského venkova účastníci konference formulovali formou diskusí u kulatých stolů požadavky, které jsou předpokladem pro stabilizaci a rozvoj venkovských oblastí. Mezi tyto požadavky patří například: 

1. Rodinné farmy jsou nezbytnou podmínkou pro všestranný rozvoj venkova v oblasti ekonomické, sociální, podnikatelské, územně správní, environmentální a krajinotvorné, včetně zajištění generační obměny v návaznosti na Společnou zemědělskou politiku EU s maximálním uplatněním dotačních prostředků v místě působení rodinné farmy.

2. Respektovat demokratické hodnoty a právo obcí na samosprávu, rovný vztah mezi státem a obcemi. Uvážlivě, kvalitně a zodpovědně připravovat zákony, vedoucí ke snížení byrokracie.

3. Podporovat služby na venkově, přičemž jedním ze základních předpokladů je podpora zavádění vysokorychlostního internetu. Důležitá je také podpora a udržení obchodní obslužnosti venkova.

Ostatní formulavoné požadavky v závěrech Národní konference Venkov 2017 naleznete v příloze pod textem.