Zaujmou novinky ozimé pšenice i sóji

Zaujmou novinky ozimé pšenice i sóji

Dvě novinky v portfoliu odrůd ozimé pšenice – Viki (E) a Steffi (B) – představila firma Selgen, a. s., v rámci výstavy Naše pole, obě ze Šlechtitelské stanice Stupice.

Dvě novinky v portfoliu odrůd ozimé pšenice – Viki (E) a Steffi (B) – představila firma Selgen, a. s., v rámci výstavy Naše pole, obě ze Šlechtitelské stanice Stupice. Přes svoji odlišnost spojuje odrůdy velmi dobrý zdravotní stav. To, že odrůdy společnosti Selgen zaujmou na první pohled, dokázaly již stálice sortimentu Bohemia a Julie, které si do Nabočan přivezly první a druhé místo ze třináctého ročníku soutěže Miss Polní den Skalagro 2017.

Odrůda Viki byla s elitní potravinářskou jakostí registrována na Slovensku a v současné době probíhá registrace v Německu. Podle Miroslava Vrabce, který se ve firmě Selgen zabývá obchodem a marketingem, vyniká mimořádnou odolností k fuzarióze klasu (hodnocení 8,5 z 9 možných), což jí umožňuje setí po obilnině i v pozdním termínu. Tato vlastnost ji v Německu vynesla mezi nejvýkonnější odrůdy ozimé pšenice (111,8 % výnosu v přepočtu s kvalitativním koeficientem), neboť se v rámci německých registračních zkoušek zohledňuje koeficient kvality zahrnující vysokou potravinářskou jakost i zdravotní stav. Vedle vysoké odolnosti k fuzarióze klasu zaujme také odolností ke rzi plevové (8,2) i rzi pšeničné (6,5). Miroslav Vrabec ji označil jako odrůdu bez výraznějších rizik při pěstování. Připomněl u ní také velmi silné odnožování.

Jiného ražení je druhá novinka sortimentu s mimořádnými výnosy, odrůda Steffi potravinářské jakosti B. V tuzemských registračních zkouškách (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 2014–2016) měla nejvyšší výnos ve všech oblastech pěstování, vyzdvihl řečník. Upozornil však na střední mrazuvzdornost (5,2 bodu) a vzhledem k vysokým výnosům i nutnost dbát na morforegulaci (doporučené dávky morforegulátorů na horní úrovni). Z hlediska jakosti se vyznačuje vysokou objemovou hmotností, hodnota Zelenyho testu a vaznost mouky jsou nižší, obsah dusíkatých látek na úrovni 12,1 %. V oblasti zdravotního stavu vyniká hodnocením rzi plevové (8,6 bodu), braničnatky plevové v klasu (7,6 bodu) i dobrou odolností k padlí travnímu a dalším listovým chorobám. Zásadní problém podle zástupce firmy Selgen nemá ani s chorobami pat stébel. Podobně jako Viki také dobře odnožuje.

Novinkou loňského roku je ozimá pšenice Penelope (A), u které M. Vrabec na prvním místě zmínil její otužilost. Zemědělci ji začali přirovnávat k Alaně, protože je nenáročná – výkonnostně sice nepatří ke špičce, výnos však dokáže poskytnout ve všech oblastech pěstování s minimálními meziročníkovými výkyvy. Tuto vlastnost doplňuje velmi dobrý zdravotní stav.

Miroslav Vrabec připomněl i další odrůdy ozimé pšenice, mezi nimi Annie, pšenici s nejvyšší potravinářskou jakostí, mrazuvzdornou, dobře odnožující (doporučují nižší výsevky). Za novinku již nelze považovat ani Julii (E), která je od doby registrace stále na vzestupu díky kombinaci elitní jakosti s mimořádně vysokým výnosem ve všech oblastech.

Vedle obilnin prezentovala firma Selgen v Nabočanech také pícniny a luskoviny. Zajímavostí v této oblasti je poloraná sója Antonia. Podle Miroslava Vrabce jde o nejvýnosnější 000 odrůdu v Rakousku, která je odolná k virům. V nabídce bude inokulované osivo přípravkem Nitrazon+N.