Zásady pro poskytování dotací pro rok 2019

Zásady pro poskytování dotací pro rok 2019

MZe ČR zveřejnilo 18.1.2019 Zásady pro poskytování dotací pro rok 2019.

Zásady najdete ke stažení zde:  http://eagri.cz/public/web/file/613292/Zasady_pro_rok_2019.docx

Novinkou v Zásadách je podpora pro chovatele krav bez tržní produkce mléka – dotační program 20.D. Žádosti o vstup do programu se podávají předběžně od 18.3. do 29.3.2019.

Přehledné shrnutí základních informací k programu 20.D najdete v přiloženém souboru. Upozorňujeme, že tento soubor nenahrazuje znění Zásad, podmínky dotačního titulu je třeba nastudovat ze Zásad 2019.