Zásady pro dotaci na škody suchem 2018 na polních plodinách a školkách

Zásady pro dotaci na škody suchem 2018 na polních plodinách a školkách

MZe zveřejnilo 17.12.2018 Zásady pro dotaci na škody suchem 2018 na tržních plodinách.

Informaci a odkazy na jednotlivé tabulky zařazení katastrů do míry poškození najdete v souboru v příloze. Postup je stejný jako u krmných plodin.

Podání žádosti od 16.1. do 25.1.2019

Zařazené plodiny: pšenice jarní, ječmen jarní, kukuřice na zrno, oves, cukrová řepa, brambory, mák, slunečnice, chmel, zelenina, okrasné školky, ovocné školky, lesní školky

Povinné přílohy žádosti:

  • doklad o registraci podnikání v zemědělství,
  • doklad o zřízení bankovního účtu žadatele (kopie smlouvy o vedení účtu nebo kopie výpisu z předmětného účtu),
  • vyplněné tabulky (tab. 1, 2, 3) dle způsobu prokazování nároku na dotaci,
  • doklady o roční produkci v tunách, ks poškozené plodiny v období předcházejících 3  let nebo o tříletém průměru založeném na období předcházejících 5 let, soupis daňových dokladů (faktur a paragonů) prokazujících dosaženou úroveň produkce plodiny v tunách (kusech v případě školek) za každou plodinu a pro každý rok – kde není uplatněna škoda z tabulek
  • doklady o pojištění zemědělských plodin na škody způsobené nepříznivými klimatickými jevy pro rok 2018
  • doklady o pojistném plnění či jiných platbách obdržených na danou plodinu v případě, že byly uskutečněny v přímé souvislosti se škodami způsobenými suchem v roce 2018,
  • doklady prokazující plochu zemědělské půdy a pěstovaných plodin v roce 2018 vygenerované na Portálu farmáře a vytištěné ve formátu PDF
  • doklady prokazující plochu zemědělské půdy a pěstovaných plodin v ostatních letech (mimo roku 2018) vygenerované na Portálu farmáře a vytištěné ve formátu PDF, jež předkládá žadatel, který použije tabulku č. 2 v části C Zásad

Chytrou tabulku žádosti k vyplnění (po jejím zveřejnění), Zásady a tabulky se zařazením katastrů podle míry poškození najdete na odkazu https://www.szif.cz/cs/rizika v části „Ke stažení“