Zaměstnání uchazečů evidovaných na úřadech práce + pracovní povolení

Zaměstnání uchazečů evidovaných na úřadech práce + pracovní povolení

04. 05. 2020, MZE ČR

Dle informací Úřadů práce a MPSV lze v určitých případech využít k zaměstnávání i uchazeče evidované na Úřadech práce, aniž by tito uchazeči přišli o sociální dávky – podmínky viz příloha, v případě potřeby Vám doplňující informace poskytnou úřady práce.

V současné době dochází na úřadech práce k obnovení přijímání žádostí zahraničních pracovníků o prodloužení pracovních povolení a úřady práce jsou připraveny vydávat i nová povolení. V případě, že byste evidovali nějaké problémy spojené s tímto procesem, neváhejte se na mne a můj tým Vy nebo Vaši členové obrátit.

Příloha ke stažení

Ing. Jiří Šír
náměstek pro řízení sekce EU a zahraničních vztahů

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 812 474
Jiri.Sir@mze.cz
www.eagri.cz

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR