Zalesňování a zakládání lesů 2020 – soulad deklarovaných dřevin s vyhláškou 298/2018

Zalesňování a zakládání lesů 2020 – soulad deklarovaných dřevin s vyhláškou 298/2018

Dřeviny deklarované v Ohlášení o vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy 2020 musí být v souladu s vyhláškou 298/2018 Sb. Některé dřeviny byly vyjmuty z podpory.

Podrobná informace ZDE