ZÁKON NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ – NOVELA 2021

ZÁKON NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ – NOVELA 2021

ZÁKON NA OCHRANU ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ – NOVELA 2021


14.1.2021 – Dne 4. prosince 2020 byl ve Sbírce zákonů v částce 205 vyhlášen zákon č. 501/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Většina ustanovení novely zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2021. Některá ustanovení novely zákona na ochranu zvířat nabývají účinnosti později, a to od 1. 4. 2021, 1. 7. 2021, 1. 1. 2022 a 1. 1. 2027. Některá ustanovení této novely jsou dotčena přechodnými ustanoveními.

Znění novely zákona na ochranu zvířat je k dispozici na internetových stránkách Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv (Ministerstvo vnitra).

 

Úplné znění zákona bude v prvním únorovém týdnu roku 2021 k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, v části „Právní předpisy“. Úplné znění je bezplatně k dispozici na různých internetových stránkách, např. Zákony pro lidi, Nové ASPI.

S přehledem hlavních bodů novely zákona na ochranu zvířat se můžete seznámit na internetových stránkách Ministerstva zemědělství, v části Novinky v legislativě.

 

Novela zákona na ochranu zvířat byla projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jako sněmovní tisk 514 a v Senátu Parlamentu ČR jako senátní tisk 317. Na internetových stránkách Poslanecké sněmovny a Senátu se můžete seznámit s průběhem projednávání novely zákona na ochranu zvířat.

Na internetových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je k dispozici také důvodová zpráva k novele zákona na ochranu zvířat.

Upozorňujeme, že v důvodové zprávě není obsaženo odůvodnění k ustanovením, která byla do novely zákona zařazena v průběhu projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně. Důvodová zpráva obsahuje naopak i odůvodnění k ustanovením, která byla v průběhu projednávání návrhu Poslaneckou sněmovnou vypuštěna.

 

Na této internetové stránce budeme zveřejňovat také odkazy na formuláře žádostí upravené podle novelizovaného znění zákona na ochranu zvířat. Novela zákona na ochranu zvířat nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2021, proto bude většina nových formulářů zveřejněna ke dni 1. 2. 2021.

Doporučujeme Vaší pozornosti také tiskové zprávy Státní veterinární správy, z nichž se některé týkají i zmíněné novely.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR