ZÁKAZ VYCHÁZENÍ PO 21. HODINĚ PLATNÝ OD 28.10.2020 SE NETÝKÁ ČINNOSTÍ V MYSLIVOSTI A RYBOLOVU

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ PO 21. HODINĚ PLATNÝ OD 28.10.2020 SE NETÝKÁ ČINNOSTÍ V MYSLIVOSTI A RYBOLOVU

ZÁKAZ VYCHÁZENÍ PO 21. HODINĚ PLATNÝ OD 28.10.2020
SE NETÝKÁ ČINNOSTÍ V MYSLIVOSTI A RYBOLOVU

Zákaz vycházení po 21. hodině, který platí od 28.10.2020 do 3.11.2020, se nevztahuje na výkon rybářského práva v rybářských revírech, rybníkářství  a výkon práva myslivosti.

Podrobnosti najdete v přiložených stanoviscích MZE ČR a MZ ČR.