ZÁJEMCI O VSTUP DO OPATŘENÍ AGROLESNICTVÍ A ZALESŇOVÁNÍ MOHOU PODÁVAT OHLÁŠENÍ

ZÁJEMCI O VSTUP DO OPATŘENÍ AGROLESNICTVÍ A ZALESŇOVÁNÍ MOHOU PODÁVAT OHLÁŠENÍ

Obě Ohlášení se podávají do 15.5.2024.

Informace AGROLESNICTVÍ.

Informace ZALESŇOVÁNÍ.