Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek

Zahájení příjmu žádostí v rámci programu Pojištění produkce lesních školek

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF) zahajuje dne 1. 8. 2019  příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Pojištění produkce lesních školek.

V souladu se Zásadami pro poskytování podpory bude příjem žádostí ukončen ke dni 1. 11. 2019.

Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění produkce lesních školek včetně formuláře žádosti jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz. Žádosti jsou přijímány prostřednictvím místně příslušných pracovišť SZIF, prostřednictvím PGRLF, a.s. nebo prostřednictvím elektronického příjmu žádostí na www.pgrlf.cz.