ŽÁDOSTI O NÁRODNÍ DOTACE NA ROK 2022 PODÁVANÉ V ZÁŘÍ 2021:

ŽÁDOSTI O NÁRODNÍ DOTACE NA ROK 2022 PODÁVANÉ V ZÁŘÍ 2021:

ŽÁDOSTI O NÁRODNÍ DOTACE NA ROK 2022 PODÁVANÉ V ZÁŘÍ 2021:

1.9. – 30.9.2021

3.a – podpora ozdravování polních a speciálních plodin (biologická ochrana)
3.b – podpora některých činností souvisejících s plněním Národního ozdravovacího programu pro ozdravení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin, révy a chmele
19.C – podpora na účast producentů a zpracovatelů brambor v režimu jakosti Q CZ
20.A – zlepšení životních podmínek v chovu dojnic
20.C – zlepšení životních podmínek v chovu prasat
20.D – zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka
20.E – zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků

PŘÍJEM DOKLADŮ PROKAZUJÍCÍCH NÁROK NA DOTACI PRO ROK 2021 1.9. – 30.9.2021:

20.B – zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

Žádosti o dotace i doklady prokazující nárok na dotaci se podávají prostřednictvím Portálu farmáře.

Zásady 2021 a Zpřesnění k jednotlivým titulům najdete ZDE.